Aktualności

Polityka informacyjna Currency One SA

17/12/2015

1. Zasady ogólne polityki informacyjnej Spółka Currency One SA, jako Instytucja nadzorowana, prowadzi politykę informacyjną na zasadach otwartej i przejrzystej komunikacji w stosunku do akcjonariuszy, inwestorów, mediów, klientów oraz wszystkich zainteresowanych. Realizując politykę informacyjną Spółka stosuje wymogi wynikające z przepisów prawa dotyczących poufności i bezpieczeństwa informacji, spoczywające na Currency One SA instytucji nadzorowanej. Currency One […]

Zasady Ładu Korporacyjnego

16/12/2015

Spółka Currency One S.A., kierując się dbałością o prawidłowe i bezpieczne działanie Spółki oraz czyniąc zadość obowiązkom nałożonym na instytucję płatniczą przez Komisję Nadzoru Finansowego w Uchwale z dnia 22 lipca 2014 r., deklaruje gotowość stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego (ZŁK), w obiektywnie najszerszym możliwym zakresie. Mając na uwadze tekst preambuły ZŁK, który stanowi, iż Instytucja […]

200 tys. Klientów w InternetowyKantor.pl

13/11/2015

W tym tygodniu w naszym serwisie zarejestrował się dwustutysięczny Klient! InternetowyKantor.pl powstał w kwietniu 2010 r. i w ciągu ponad 5 lat zyskał tak duże grono Klientów. Dziękujemy za zaufanie!

6 urodziny Walutomatu

13/11/2015

Walutomat uruchomiony został 12 listopada 2009 r., jako pierwsza na świecie internetowa giełda walut. Pomysł Tomasza Dudziaka, by stworzyć platformę, która umożliwi wymianę waluty pomiędzy internautami, okazał się strzałem w dziesiątkę. W ciągu 6 lat klienci Walutomatu zaoszczędzili 750 mln zł w porównaniu do kursów bankowych, średnio 140 zł na jednej transakcji. Nie są to […]