Currency One z licencją KNF

Po kilkumiesięcznej weryfikacji spółka Currency One wykazała, że spełnia rygorystyczne standardy bezpieczeństwa i otrzymała licencję Komisji Nadzoru Finansowego na świadczenie usług płatniczych!
Polska licencja nadawana przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwala na świadczenie usług płatniczych, tj. prowadzenie rachunku płatniczego oraz wykonywanie operacji z tego rachunku.

Co licencja de facto oznacza? Przede wszystkim to potwierdzenie, że:
– firma jest w dobrej kondycji finansowej,
– jest zarządzana ostrożnie i stabilnie,
– ma fundusze i mechanizmy wystarczające do obsługi pieniędzy klientów,
– środki przeznaczone na transakcje płatnicze leżą na oddzielnych kontach i są wyłączone z masy upadłościowej. Pieniądze klientów Currency One są więc chronione.
Licencja to także prestiż i ukoronowanie działalności firmy – niewiele podmiotów ma tego typu licencję.

ZOBACZ KOMUNIKAT KNF

Komisja Nadzoru Finansowego sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym, nadzór nad instytucjami płatniczymi i biurami usług płatniczych, instytucjami pieniądza elektronicznego oraz nad sektorem kas spółdzielczych.
Celem nadzoru nad rynkiem finansowym jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania tego rynku, jego stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości, zaufania do rynku finansowego, a także zapewnienie ochrony interesów uczestników tego rynku.