Kreatorzy miejsc pracy 2015

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało nam wyróżnienie za wkład w tworzenie nowych miejsc pracy. To dla nas ważne, gdyż pracownicy są dla nas bardzo cennym kapitałem firmy.

Dyplom