Polityka cookies

Informacje ogólne

Strona internetowa currency-one.com używa plików cookies, czyli niewielkich informacji tekstowych zapisywanych na urządzeniu końcowym użytkownika, do celów administrowania serwisem internetowym, w tym w szczególności w celu:

Zakres gromadzonych danych

Pliki cookies zawierają nazwę domeny, z której pochodzą, swój tzw. „czas wygaśnięcia”, indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik oraz publiczny adres IP urządzenia, z którego korzystasz.

Zastosowanie plików cookies

Strona currency-one wykorzystuje pliki cookies, w tym w szczególności adres IP w celu:

  1. diagnozowania problemów technicznych ze stroną,
  2. tworzenia analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin),
  3. modernizacji strony,
  4. zapewnienia bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści strony.

Na podstawie plików cookies przede wszystkim generowane są zagregowane statystyki niezawierające żadnych cech identyfikacyjnych osoby odwiedzające serwis. Dane te nie są również łączne z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę currency-one.pl.

Czas przetwarzania

Czas przechowywania plików cookies zależy od rodzaju pliku, jednak nie jest on dłuży niż 24 miesiące.

Rodzaje plików cookies

Strona currency-one.com wykorzystuje dwa typu plików cookies:

Zarządzanie plikami cookies

  1. Pliki cookie, z których korzystamy nie są szkodliwe dla Twojego urządzenia oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w tym urządzeniu, jak i przeglądarce.
  2. Zapisanie plików cookies nie stwarza zagrożenia zdalnego dostępu wirusów oraz instalacji innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania szkodliwego dla Twojego urządzenia końcowego.
  3. W każdej chwili masz możliwość ograniczenia lub całkowitego wyłączenia dostępu plików cookies do Twojego urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji używanie serwisu będzie możliwe, jednak poszczególne jego funkcjonalności mogą zostać ograniczone.