Polityka prywatności

INFORMACJE OGÓLNE

Administratorem danych osobowych jest Currency One S.A. ul. Szyperska 14, 61-754 Poznań, operator serwisu Internetowykantor.pl oraz Walutomat.pl.

Administrator wyznaczył Inspektora ochrony danych, z którym możesz skontaktować się w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących ochrony danych osobowych, jak również z wnioskiem dotyczącym woli skorzystania z przysługujących Tobie praw. Prosimy o kontakt na adres: iod@currency-one.com

Zbierane przez Currency One S.A. dane są:

CEL, ZAKRES i PODSTAWY PRAWNE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w zakresie koniecznym do realizacji określonych celów, w minimalnym niezbędny zakresie oraz w oparciu o odpowiednie podstawy prawne.

Twoje dane osobowe przetwarzane są przez nas w celu:

  1. odpowiedzi na pytanie kierowane do nas poprzez tradycyjną korespondencję, wiadomości e-mail lub telefonicznie na podstawieni prawnie uzasadnionego interesu administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającego na budowania i rozwijaniu pozytywnych relacji z Tobą opartych na rzetelności i lojalności,
  2. rekrutacji, w tym:

3. dostosowania i rozwoju funkcjonalności strony, w tym jej struktury i zawartości do Twoich potrzeb, tworzenia zagregowanych statystyk oraz zachowania bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez serwis usług – w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) na podstawie

OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe pozyskane w trakcie komunikacji z Tobą będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu jednak nie dłużej niż 6 miesięcy od dnia ostatniego kontaktu.

Dane osobowe przekazane w postaci dokumentów aplikacyjnych będą usuwane niezwłocznie po zakończonym procesie rekrutacji. W przypadku wyrażania zgody na pozostawienie danych na potrzeby przyszłych procesów rekrutacyjnych dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Ciebie zgody jednak nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia jej udzielenia.

Dane zbierane w postaci plików cookies, niezbędnych do dostosowania funkcjonalności strony do Twoich potrzeb będą przechowywane maksymalnie przez 2 lat od ich pozyskania.

INFORMACJE O PRZETWARZANIU

Odbiorcami danych osobowych mogą być nasi partnerzy biznesowi, technologiczni i organizacyjni.

Dane co do zasady nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) oraz organizacji międzynarodowych.

Bez względu na cel przetwarzania, podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie może uniemożliwić realizację celu, dla którego mają być zgromadzone.

Twoje dane nie są wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym do profilowania.

TWOJE PRAWA

W związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych przysługuje Ci prawo:

W sytuacji, gdy uznasz, że przetwarzanie narusza przepisy ogólnego rozporządzania o ochronie danych oraz Twoje prawa i wolności przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.